สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

  • ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

สถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Text Here

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

ผู้บริหาร

50b8ed20-696c-4c37-9f17-399364fde563-removebg-preview.png  

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
080-1301474

  

 

ปลัด อบต.

ec69dade-c0fc-42a7-b2a1-7e17475fc613-removebg-preview.png

นางสาวจันทร์ทรา นภาทอง
รองปลัด อบต.แม่ถอด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
085-7292396

line official account

423568454_739254694844043_134696286928092966_n.jpg

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

งานแต่ละกอง

 

 Untitled-1.png

พื้นที่/ตร.กม.

133

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

13

ประชากร/คน

6642

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
  4. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

15 มิถุนายน 2567

Live information from กระดานสนทนาอบต.แม่ถอด

ราคาน้ำมัน

ตรวจผลสลาก

Title of the document

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png