ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๓ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๓

วัน - เดือน - ปี รายการ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                                                ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เครื่องดื่มและอาหารกลางวันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐสหพันธรัฐอนุเสาวรีย์ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีการพิเศษ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติร์ก
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างกำจัดสารเคมีกำจัดเชื้อโรค (ยุง)
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างงานปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานจัดส่งพัสดุภัณฑ์ 2562
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒    การสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันที่ 1 โดยวิธีการรับบัตรประจำตัวประชาชน
  จ้างบุคลากรปฎิบัติงานผู้แทนจำหน่าย 2524 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒   จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกง 3974 ลำปางโดยวิธีเฉพาะหน้า
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างถางหญ้าสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอดได้
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างงานก่อสร้างบ้านเลขที่ 35- แม่น้ำวังบ้านแม่เตี๊ยะนอกหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะตัว
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขทะเบียน 81-1795 ลำปางโดยวิธีเฉพาะผู้รับเหมา
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเหล่าหนามปู่ย่าตายายบ้านดงไชยหมู่ที่ ๗ โดยวิธีพิเศษมากมาย
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูปใบรับรองตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในตำบลแม่ถอดประจำปี ๒๕๕๓ โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในตำบลแม่ถอดประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผหนังสือนหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ก่อสร้างสนามกีฬาประจำความตำบลคุณแม่ถอดร้านบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยาภาพธันวาคม 24, 2552
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นมให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติร์ก
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  วิทยาศาสตรธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะแบบ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อนมเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้ธันวาคม 2562
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติร์ก
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่วนธันวาคม 2562
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมางานเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายพัสดุภัณฑ์ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1 ธันวาคม 2562
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่การลงทะเบียนและทรัพย์สิน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาปฏิบัติปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ร่างธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้ธันวาคม 2562
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่สถิติธันวาคม 2562
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพที่อาศัยอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะที่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเป็นก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำความตำบลคุณแม่ถอดร้านบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-เสนอราคา)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอดบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพที่อาศัยอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะที่
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติร์ก
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อนมเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้มกราคม 2563
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดอักษรภาพมกราคม 2563
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง (ยางรถยนต์รถจัดเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะ
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทรายโดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเหนียวแน่นบ้านดงไชยหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผหนังสือนหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ก่อสร้างอาคารอำนวยหัวเรื่อง: การสนามกีฬาประจำความตำบลคุณแม่ถอดร้านบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสนามกีฬาประจำตำบลบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันวันหยุดประจำปี 2556 สภาผู้แทนราษฎรรับสมัครพนักงานสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทย
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างเป็นก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยหัวเรื่อง: การสนามกีฬาประจำความตำบลคุณแม่ถอดร้านบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-เสนอราคา)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างเป็นก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยหัวเรื่อง: การสนามกีฬาประจำความตำบลคุณแม่ถอดร้านบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-เสนอราคา)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอดบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรับเชิญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่อำนวยความสะดวกสนามกีฬาประจำตำบลแม่ออนบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องโกนไฟฟ้าโดยวิธีพิเศษเบี้ยเลี้ยง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อปั๊มน้ำซับเมอร์โดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบตลับหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีการรับรางวัลพิเศษ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำใบเรือพาเหรดบ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำใบขับขี่พาเหรดบ้านแม่ถอดใต้หมู่ที่ 10 โดยวิธีพิเศษ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำใบเรือพาเหรดบ้านแม่ถอดหมูที่ 2 โดยวิธีพิเศษ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำใบเรือพาเหรดบ้านสบเทนหมู่ 6 โดยวิธีพิเศษ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัทำริ้วรอยพาเหรดบ้านสุขสวัสดิ์หมูที่ 12 โดยวิธีเผื่อแผ่
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเต้นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีการรับบัตรสั่งซื้อแบบรายบุคคล
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันทำความสะอาดและพิธีเปิด - ปิดตามโครงการแข่งขัน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบเทนหมู่ที่ 6
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผหนังสือนหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 79-001 บ้านท่าสามัคคีหมู่ที่ 11 บ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ถอดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าประจำสถานนีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๋ยยะหมู่ที่ 1 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะพลเมือง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจ้างและจ่ายพัสดุภัณฑ์มีนาคม 2563
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีนาคม 2563
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติร์กโดยวิธีเฉพาะประชากร
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ร่างมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดโดยวิธีพิเศษมากมาย
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราคากลางการ  ประมูลการก่อสร้างแบบใหม่ที่มีคุณภาพสูงด้วยวิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศการ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชุมชนทุ่งเจริญหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดโดยวิธีพิเศษมากมาย
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์แปลงไฟ AC เป็นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก่งหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประมูลก่อสร้างอาคารสถานที่อำนวยความสะดวกสนามกีฬาประจำตำบลแม่สอดบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอดบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรับเชิญ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่อำนวยความสะดวกสนามกีฬาประจำตำบลแม่ออนบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรับเชิญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่อำนวยความสะดวกสนามกีฬาประจำตำบลแม่ออนบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอดบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายเลขทะเบียนบน 9864 ลำปาง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาปฏิบัติปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ร่างเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดโดยวิธีพิเศษมากมาย
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๑ หรือโรคโคโคไวรัส ๑๙ (เหมาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 26๐๑๙ หรือโควิด 13๙ (Coronavirus โรค ๒๐๐๑๙ (COVID-๑๙)) โดยวิธีการไม่ใส่เชื้อ
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อกระเบื้อง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 26๐๑ โคหรือโรคโคโรนา (CVID-๑๙) ด้วยวิธีการดูแลเอาใจใส่
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโคโรนา 26๐๑๙ (COVID-๑๙)
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อกระเบื้อง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รับสมัครพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรคโดยวิธีเฉพาะรับ
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างแรงงานเก็บแน่นคอนกรีตบ้านสบายสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๒๒
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังโดยเรียงกล่อง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังโดยเรียงกล่อง
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเรียกคืนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ำ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก (กองคลัง)
วันที่  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตัวอาคารใหม่ที่ได้รับความเสียหาย 79-001 บ้านท่าสามัคคีหมู่ที่ 1 บ้านแม่เตี๊ยะยะหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เติร์ก
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงอาคารหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงาน
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผหนังสือนหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็น ปรับปรุงระบบผู้ซื้อสินค้าประปาหมู่บ้านร้านบ้านคุณแม่เตี๊ยะนอกหมู่ที่ 8
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างเป็นก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 79-001 บ้านท่าสามัคคีหมู่ที่ 11 บ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ถอดอำเภอเถิน จังหวัดลำปางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศการ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงใหม่เพื่อซ่อมแซมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 79-001 บ้านท่าสามัคคีหมู่ที่ 11 บ้านแม่เตี๊ยะหมู่ที่ 1 ตำบลแม่สายอำเภอเถินจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขทะเบียน บริษัท บน ๙๘๖๔ ลำปาง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเรียกคืนประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถอดบ้านแม่ถอดหมู่ที่ ๒
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูปและฝาปิดโดยวิธีพิเศษมากมาย
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศการ  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่เตี๊ยะนอกหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 บ้านท่าสมัคคีหมู่ที่ 11
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่เตี๊ยะนอกหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างถนนลูกรังซอย ๓ บ้านท่าสามััคคี
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะอย่างยิ่ง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างงานก่อสร้างรางน้ำประปาทับซ้อนกันแล้วปิดช่องว่างเหล็กบ้านแม่แก่ง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการวันอังคารที่ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยวิธีเฉพาะ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอดได้
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านสบเติร์กที่ 6 โดยวิธีเฉพาะรับ
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1 x ๓๖ วัตต์โดยวิธีเฉพาะ
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านสบเติร์กที่ 6 โดยวิธีเฉพาะรับ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้นพร้อมซับเมอร์สบ้านทุ่งเจริญหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรค (ยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านแม่แก่งหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อปูนซีเมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ ธงชาติ เสาธง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่เติน - บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ ๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่เติน - บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่เติน - บ้านแม่เตินเหนือ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อปั๊มซับเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติงานด้านธุรการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev