สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

  • ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา
 อบต.แม่ถอด Playlist youtube /  อบต.แม่ถอด /  26 กันยายน 2564 /  15 views

รองประธาน สว. คนที่หนึ่ง นำคณะลงพื้นที่รับฟังข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

242510995_3042839782628122_31435719577679506_n.jpg

 

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ


ซึ่งฝายดังกล่าว เป็นฝายที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาบ้านไร่ บ้านดงไชย และบ้านสุขสวัสดิ์ โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดจน เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม


โอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ตลอดจน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

Add Your Comments

Related Videos