ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด โดย นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้อำนวยการมอบหมายให้ ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บนถนนพหลโยธินหมายเลข ๑ ช่วง กม.ที่ ๖๒๖-๖๔๐ ขาขึ้นจำนวน ๓ ป้าย ขาล่องจำนวน ๓ ป้าย
รวมไปถึงถนนเส้นรองบริเวณปากทางเข้า ต.แม่ถอด กม.๓ บ้านดงไชย จำนวน ๑ ป้าย ปากทางเข้าบ้านแม่ถอด จำนวน ๑ ป้าย เพื่อเตือนให้ผู้สัญจรใช้ทางด้วยความไม่ประมาท
(ภาพ/ข่าว:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แม่ถอด) 

30261188_943863412450246_7310153570379104256_n.jpg29792166_943862882450299_3213170677448179712_n.jpg29792368_943863362450251_7293726797940654080_n.jpg29792422_943863309116923_8251123717443158016_n.jpg29792802_943862975783623_2288534832176693248_n.jpg29793048_943863042450283_1584903916464635904_n.jpg29793133_943862909116963_2288530258036523008_n.jpg29793649_943863135783607_7597411265287290880_n.jpg29793657_943862812450306_4992211835861073920_n.jpg29793669_943862942450293_7137645148078342144_n.jpg30123816_943863002450287_5045132627586056192_n.jpg30127404_943863022450285_5583461960155922432_n.jpg30127884_943863082450279_5612708393929146368_n.jpg30221529_943863232450264_5941705156545478656_n.jpg30222014_943863109116943_5647857676135170048_n.jpg30222330_943862842450303_402151939841720320_n.jpg30261092_943863199116934_2216429662786027520_n.jpg30261647_943863259116928_7447038915451551744_n.jpg30261188_943863412450246_7310153570379104256_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, อาสากู้ภัย

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

Mt2563.jpg

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

22 สิงหาคม 2560
hits (1206 hits)
เมือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ...
18 สิงหาคม 2560
hits (1110 hits)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ...
01 เมษายน 2560
hits (1219 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
15 กุมภาพันธ์ 2560
hits (1075 hits)
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ ...
อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev