คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

ของดีเมืองเถิน

เมนูหลัก

ลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

ศูนย์ดำรงธรรม

Poster01.jpg

 

 


 

 

แบบสอบถามสำหรับประเมิน ITA ภายใน

 

 

 

 

 


แบบสอบถามสำหรับประเมิน ITA ภายนอก 

 

 

 

 

ผู้มาเยี่ยมชม

3633202
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
399
4531
8891
22847
68397
115338
3633202

คาดการณ์วันนี้
3840

3.68%
3.42%
1.84%
0.16%
0.02%
90.89%
Online (15 minutes ago):74
74 guests
no members

Your IP:18.232.51.247

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๓ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง 

วัน-เดือน-ปี ายการ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒                                     ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างพ่นสารเคมีกำจัดพาหนะนำโรค (ยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน พฤสจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างบุคลากรปฎิบัติงานด้ารธุรการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3974 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างถางหญ้าสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการบ้านเลขที่ 35- แม่น้ำวังบ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อรถเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมายเลขทะเบียน 81-1795 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเหล่าหนามปู่ย่า บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูปประกาศนียบัตร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในตำบลแม่ถอด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถจัดเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงไชย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

comments

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

21 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

21 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

21 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

21 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

21 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

21 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

21 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev

sticker.jpg

 

01-26855907_1544132185668759_1594916744_n.jpg

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
Tel- Fax : 054-838539 : อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome