ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๗๙-๐๐๑ บ้านท่าสามัคคี ฯ