ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๗๙-๐๐๑ บ้านท่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ บ้านเตี้ยะ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง