ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

10745116_712747035473949_80280458_n.jpg

01-page-001.jpg

- อ่านต่อ -

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev