Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมหารือด้านร่วมกันทำกิจกรรมในการพัฒนาด้านสถานที่ฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อปพร. และว่าที่ ร.ต. พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ตำบลแม่ถอด จัดให้มีการประชุมหารือด้านร่วมกันทำกิจกรรมในการพัฒนาด้านสถานที่ ณ ศูนย์ อปพร.ตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(ภาพ/ข่าว:งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง) 

79190341_693195664419981_5326953834495344640_n.jpg79453610_547522575830296_7197763493242601472_n.jpg79478225_451705889085446_3669801713344184320_n.jpg79810430_441185913224032_7775778284972802048_n.jpg80226612_613531649420758_1560568842218897408_n.jpg80227804_597006527732665_600350893707100160_n.jpg80597400_571690623397381_579292291097690112_n_1.jpg80597400_571690623397381_579292291097690112_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, อาสากู้ภัย

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

19 ธันวาคม 2562
hits (56 hits)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 25 ...
19 ธันวาคม 2562
hits (59 hits)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ...
02 ธันวาคม 2562
hits (52 hits)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
31 ตุลาคม 2562
hits (60 hits)
การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev