ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ซ้อมแผนไฟไหม้ภายในโรงงาน และการประสานงานกับพื้นที่ในการช่วยเหลือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ถอด ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล (บริษัทแอ๊ดว๊านซ์ ไบโอ เอเชีย (ABA)จำกัด) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อซ้อมแผนไฟไหม้ภายในโรงงาน และการประสานงานกับพื้นที่ในการช่วยเหลือ ในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล (บริษัทแอ๊ดว๊านซ์ ไบโอ เอเชีย (ABA)จำกัด) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง) 

79689914_2227940704172680_2523795952192454656_n.jpg79273286_2542132102560311_8543030469636128768_n.jpg79657806_2196356510670083_8692426337182285824_n.jpg79769098_2593998904165020_4811604449564819456_n.jpg80338631_447985782760583_43578155524423680_n.jpg78606869_761942630946994_1746247287811604480_n.jpg78702014_586092512151790_5662494907500068864_n.jpg78827060_517325162197291_3610382747769503744_n.jpg78901813_803200873449239_7865245696448790528_n.jpg79013120_2248192395281253_7843469065501802496_n.jpg79223740_586956598747919_574716488775106560_n.jpg79689914_2227940704172680_2523795952192454656_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, อาสากู้ภัย

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

No viewable content in Current View for your Access Level

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)