ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด โดย นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้อำนวยการมอบหมายให้ ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บนถนนพหลโยธินหมายเลข ๑ ช่วง กม.ที่ ๖๒๖-๖๔๐ ขาขึ้นจำนวน ๓ ป้าย ขาล่องจำนวน ๓ ป้าย
รวมไปถึงถนนเส้นรองบริเวณปากทางเข้า ต.แม่ถอด กม.๓ บ้านดงไชย จำนวน ๑ ป้าย ปากทางเข้าบ้านแม่ถอด จำนวน ๑ ป้าย เพื่อเตือนให้ผู้สัญจรใช้ทางด้วยความไม่ประมาท
(ภาพ/ข่าว:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แม่ถอด) 

30261188_943863412450246_7310153570379104256_n.jpg29792166_943862882450299_3213170677448179712_n.jpg29792368_943863362450251_7293726797940654080_n.jpg29792422_943863309116923_8251123717443158016_n.jpg29792802_943862975783623_2288534832176693248_n.jpg29793048_943863042450283_1584903916464635904_n.jpg29793133_943862909116963_2288530258036523008_n.jpg29793649_943863135783607_7597411265287290880_n.jpg29793657_943862812450306_4992211835861073920_n.jpg29793669_943862942450293_7137645148078342144_n.jpg30123816_943863002450287_5045132627586056192_n.jpg30127404_943863022450285_5583461960155922432_n.jpg30127884_943863082450279_5612708393929146368_n.jpg30221529_943863232450264_5941705156545478656_n.jpg30222014_943863109116943_5647857676135170048_n.jpg30222330_943862842450303_402151939841720320_n.jpg30261092_943863199116934_2216429662786027520_n.jpg30261647_943863259116928_7447038915451551744_n.jpg30261188_943863412450246_7310153570379104256_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, อาสากู้ภัย

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

No viewable content in Current View for your Access Level

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev