Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ได้จัดทำโครงการนำเสนอโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการ แต่ละโครงการ และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จในการจัดทำโครงการ ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ได้ทราบ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด ของโครงการต่อไป โดยมีตัวแทนพระสงฆ์ ประชาชนผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งทุกโครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ถอด ในมีการประเมินผลการดำเนินโครงการดีเด่น ในระดับตำบลแม่ถอด จากการประเมินของคณะกรรมการกองทุน ผลปรากฎว่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นของใช้ประชาชนบ้านสุขสวัสดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การทำสปาเท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑
(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

42607866_311046286274064_529355758614085632_n.jpg42575666_168981080657833_7692305037229293568_n.jpg42580231_172311227014908_5874425365731999744_n.jpg42582165_1867566063281278_9075371221930999808_n.jpg42603571_326170877934002_2098611842204041216_n.jpg42611634_310446886409267_8671120331571724288_n.jpg42615083_1840567279374283_2763659769616007168_n.jpg42617408_2667530290138210_3725088057091686400_n.jpg42658373_332117727352595_7382891422812209152_n.jpg42675697_159937251604492_5002321858163376128_n.jpg42706974_2132750490069301_6470856139708825600_n.jpg42713257_269620410557018_7083154657475821568_n.jpg42763895_2236684613073305_6211681814315008000_n.jpg42607866_311046286274064_529355758614085632_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev