Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วนของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วนของประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ เด็ก และเยาวชน ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะจากต้นทางและครัวเรือนและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด โดยมีประชาชนเข้าร่วม ๖๐ คน เด็กและเยาวชน เข้าร่วม จำนวน ๔๕ คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

42575350_1864041367048552_7167308223744049152_n.jpg42575370_237140990291536_5430581053066575872_n.jpg42578967_688542784836486_3035657321167454208_n.jpg42581036_336210410448127_4937896670118543360_n.jpg42631844_241529119852714_3999656743570243584_n.jpg42636932_239177353615932_4942248739004743680_n.jpg42652994_519328721860152_5287580950169911296_n.jpg42664113_257207921645428_3475787243036082176_n.jpg42665008_245387212793220_709209240710938624_n.jpg42677877_324653181644134_2045923202051342336_n.jpg42689816_1948766308551488_3171572802494922752_n.jpg42696862_301721777099232_4855346479566422016_n.jpg42727748_325514041542044_7276122912405323776_n.jpg42734748_312283256217566_2646227267730014208_n.jpg42797460_296925401139937_24539458854453248_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev