ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

หน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพๅ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51571712_227455388207171_464928173977501696_n.jpg51816615_315149862468402_7752131831423565824_n.jpg52258611_339000116707847_5529113963683381248_n.jpg52436935_2109194875822833_5337977151528370176_n.jpg52498747_2237808269574137_8204966369632976896_n_1.jpg52498747_2237808269574137_8204966369632976896_n.jpg52498813_2016658175050051_5552712476807659520_n.jpg52536818_252238819060044_895219309318504448_n.jpg52537848_2290375324577890_1928118193356800000_n.jpg52565914_2301047696841565_3480594419541868544_n.jpg52576405_634437500323144_3331939107436756992_n.jpg52585232_2170751263238515_6421473679481241600_n.jpg52598561_365339750859773_3759708306701025280_n.jpg52598817_334942847116586_2747699340431589376_n.jpg52605254_725923267802118_470978704860774400_n.jpg52678073_2046616818719486_2541321428804829184_n.jpg52706416_972493036471875_8101033577023537152_n.jpg52713850_365306724070534_9219837253000364032_n.jpg52733532_628819787575888_3861014915787522048_n.jpg52739803_391746534923199_6730423484674998272_n.jpg52744578_2218650201527648_67801663699681280_n.jpg52793036_615847622161767_7790762571170054144_n.jpg52820000_374296696491830_8960037601843085312_n.jpg52833777_2020178931610157_3658193653693677568_n.jpg52835342_1049110241942654_5822097124875042816_n.jpg52890313_384876328910879_4596282771055312896_n.jpg52896828_409278082973371_4005371953471815680_n.jpg52913794_270887533808626_875618083601907712_n.jpg52918009_810520942619215_1445137631884083200_n.jpg52942900_406230153477569_6367225390674477056_n.jpg52961320_585795068559593_5811534876876210176_n.jpg53003644_2259306010803729_2563909692606644224_n.jpg53152826_826796167719755_6930139567018213376_n.jpg53305488_372271686927188_5518645891432448000_n.jpg53429858_569745573540216_2401072600353603584_n_1.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองคลัง

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev