Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
  • คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ที่ ๔๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ที่ ๔๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

03-42541806_1849055908477312_7063399895268327424_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองคลัง

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev