Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

เปิดศูนย์ระวังและควบคุมไฟป่า(ชั่วคราว)เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานในช่วงหน้าแล้ง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ทำการเปิดศูนย์ระวังและควบคุมไฟป่า(ชั่วคราว)เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานในช่วงหน้าแล้ง โดยมีนายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัด อบต.แม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัด หัวหน้าส่วนงานสาธารณะสุข หัวหน้าส่วนงานสำนักปลัด,จพง.ป้องกัน,และ รพสต. แม่ถอด ร่วมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงรวมไปถึงน้ำดื่ม-อาหารแห้ง-กาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงห้ามเผาต่อไป
ภาพ/ข่าว:งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย-งานกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ถอด 

52663238_1176614419175143_1119112960866779136_n.jpg52669972_1176614372508481_7154125324140150784_n.jpg52715475_1176614522508466_8178800037296340992_n.jpg52782511_1176614309175154_2226677665207681024_n.jpg52964847_1176614272508491_9128125411874570240_n.jpg52597974_1176614339175151_8078113342314512384_n.jpg52653300_1176614472508471_3748727591448608768_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

พิมพ์ อีเมล

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หมวดข่าวกองคลัง

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

19 ธันวาคม 2562
hits (51 hits)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 25 ...
19 ธันวาคม 2562
hits (57 hits)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ...
02 ธันวาคม 2562
hits (49 hits)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
31 ตุลาคม 2562
hits (53 hits)
การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
อ่านทั้งหมด

ระบบการเงินกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev