Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตดี ด้วยวิถีดนตรีพื้นเมืองให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่ถอด

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลแม่ถอด บริษัทแอดวานซ์ไบโอเอเชียจำกัด (โรงไฟฟ้าชีวมวล) และบริษัทศรีตรังรับเบอร์แอนแพลนเทชั่นจำกัด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตดี ด้วยวิถีดนตรีพื้นเมืองให้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่ถอด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกาย-จิตที่ดี เป็นการบำรุงรักษาศิลปะพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุ และมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุดีเด่น เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุตามวิถีไทยสืบไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

57116352_663261417438771_3125353315097903104_n.jpg56675768_2624462594294178_6410326302317871104_n.jpg56842633_427684211126108_2629784543783026688_n.jpg56661897_275218683433665_3684728683202871296_n.jpg56509954_329677174570524_1394312968883142656_n.jpg56549484_1450186628449468_3832577447694434304_n.jpg56580417_274626686586083_2507367478946955264_n.jpg56603211_2022886014679062_7897247695339782144_n.jpg56823222_628936844245611_8725080608461553664_n.jpg57073695_261322344815507_6099886237961682944_n.jpg57073698_320002675377227_3957004737613660160_n.jpg57227752_800363040344298_2238230049197129728_n.jpg56675768_2624462594294178_6410326302317871104_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev