ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

การจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมตำบลแม่ถอดเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมตำบลแม่ถอดเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น. และนำปัญหาความต้องการแก้ไขของประชาชน มาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

51816577_2036182049797101_4046175766281453568_n.jpg51877495_2036181383130501_5395287842211495936_n.jpg52347478_2036181686463804_2365135372037390336_n.jpg52392459_2036181823130457_166754407369670656_n.jpg52451570_2036181619797144_7709998030451113984_n.jpg52451570_2036181899797116_3089723718109233152_n.jpg52504183_2036181759797130_1584518232696422400_n.jpg52578947_2036181549797151_4482907583039930368_n.jpg52599157_2036181316463841_2526331773898457088_n.jpg52605338_2036181653130474_790307182561198080_n.jpg52608658_2036181706463802_1932631856092545024_n.jpg52684429_2036181503130489_3929023240428584960_n.jpg52692462_2036181359797170_6098640800525058048_n.jpg52748184_2036181943130445_6108363558511181824_n.jpg52748939_2036181303130509_3415134024119615488_n.jpg52807438_2036181993130440_1265204886165782528_n.jpg52842351_2036181949797111_1608792485910282240_n.jpg52887006_2036181249797181_1272116854344646656_n.jpg52930426_2036181299797176_8163042206014242816_n.jpg52949251_2036181433130496_2199885534661181440_n.jpg52995490_2036181493130490_3517572516002398208_n.jpg53110873_2036181716463801_5223465042720063488_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

Mt2563.jpg

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

06 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev