Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) บ้านสุขสวัสดิ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. นายปกรณ์ วงมณีวรรณ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. นำจนท.ทีมงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. จัดประชุมประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสุขสวัสดิ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในการต้องการพัฒนา. เพื่อนำมาบรรจะในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๖๒ - ๖๔ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น. เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

50155048_2247212175602592_3908732462007582720_n.jpg49896399_2247224135601396_3406492180552876032_n.jpg49998687_2247212205602589_5636284942590672896_n.jpg50252822_2247224068934736_4469552966348570624_n.jpg50530627_2247212242269252_3892911726634467328_n.jpg50537085_2247336125590197_7856297634598748160_n.jpg50695538_2247212208935922_5222434310698565632_n.jpg50155048_2247212175602592_3908732462007582720_n.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev