เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง Tel 0-5483-8540 Fax 0-5483-8539

Fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง

Fanpage : ศูนย์วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด (อาสากู้ภัย)
รับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือ โทร 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง